Chuyên mục: Quản lý trung tâm

[HÀ NỘI] QUẢN LÝ TRUNG TÂM

14/08/2017
  Quản lý trung tâm 1822 Lượt xem

Mô tả công việc Lên kế hoạch hoạt động của trung và theo dõi thúc đẩy doanh số hoàn thành…
Xem chi tiết